Sök Hjälp

OBS! TANDSANERING OCH/ELLER CYTOSTATIKABEHANDLING

GODKÄNNES ALDRIG FÖR BIDRAG OCH KAN SÅLEDES HELLER

INTE ANGES SOM SKÄL I ANSÖKAN!

Behöver du ansöka om vår hjälp klickar du på ANSÖK HÄR längst ner på sidan och väljer därefter “Skapa ett nytt ärende”. Fyll sedan i alla uppgifter. VIKTIGT! För att snabbt påbörja och handlägga din ansökan MÅSTE du bifoga efterfrågade handlingar!

OBSERVERA: Innan du skickar in din ansökan MÅSTE du kontakta kliniken och ge Labbehjärtat fullmakt att ta kontakt.
Att du lämnar denna fullmakt innebär INTE att vi godkänt ärendet!


En mall för fullmakt hittar du 
här.
Utan godkännande är det stor risk att vi inte kommer att kunna behandla din ansökan!

När du skickat in din ansökan får du inom någon minut ett svarsmail med uppgifter där du sedan själv kan följa och kommentera ärendet tillsammans med den handläggare som kontaktar dig.
Det är mycket viktigt att du svarar oss så snabbt som möjligt, 
inom 48 timmar. 

Bra att veta:

  • Ekonomiska bidrag betalas endast ut till vårdande kliniker.
  • Labbehjärtats styrelse tar beslut vid varje enskilt fall.
  • Labbehjärtats styrelse äger sig rätten att söka upp sökande för aktuell information angående vård/rehabilitering av hund.
  • Genom inlämnande av ansökan lämnas samtycke till att Labbehjärtat får behandla personuppgifterna i den utsträckning som krävs för att hantera ärendet i enlighet med GDPR samt vid behov göra en kreditupplysning.
  • Uppgifterna används endast av Labbehjärtats personal och kommer varken att säljas eller lämnas ut för kommersiellt eller marknadsförings bruk.
  • Vi kan vid behov komma att begära kopior på utbetalningar av lön eller bidrag samt kopior på hyresavier eller liknande.


Rätten till bidrag:

  • Bidrag utbetalas för att kunna hjälpa hunden i vardagen och där den privata ekonomin är bristfällig och inte kan lösas på annat sätt.
  • För att Labbehjärtat ska kunna behandla en ansökan krävs en fullmakt från hundägaren till vårdande klinik. Det vill säga att sökande måste ge kliniken eller veterinären sitt medgivande till Labbehjärtat för att kunna upprätta kontakt vid utlåtande av vård, behandling, prognos samt kostnadsförslag. Utan fullmakt avslås ansökan och ingen ersättning utgår.
  • Utbetalningar är beroende av inkomna medel bland annat från medlemsavgifter, sponsorer, privata gåvor och donationer. Detta gör att Labbehjärtat INTE kan ge någon garanti för ekonomiska bidrag då antalet ansökningar ibland är större än tillgångarna.
  • För att Labbehjärtat ska behandla ansökan måste sökande svara på kontakt inom 48 timmar. Görs inte detta kommer ansökan inte att behandlas och läggas till handlingarna utan vidare uppföljning.

 

ANSÖKAN 

 

Skrolla till toppen