Veterinärer

Information till veterinärer/kliniker och er som vill veta mer om hur det går till. 

När en djurägare ansöker om hjälp från Labbehjärtat görs det via hemsidan labbehjartat.se under fliken ”Sök hjälp”.

Det är mycket viktig att sökande lämnar en fullmakt hos vårdande klinik så att Labbehjärtats handläggare känner till att kontakt är etablerad, får ta del av diagnos och prognos samt beräknad kostnad för att kunna ta beslut.

Handläggaren sammanställer ansökan, tar kontakt med kliniken och gör därefter en framställan till styrelsen där slutgiltigt beslut tas.

Beslutet meddelas sedan djurägaren samt vårdande klinik.

Labbehjärtat har även möjlighet att gå in o hjälpa till vid avlivning om det är för hundens bästa. Däremot betalar Labbehjärtat inte för separat kremering.

 

När Labbehjärtat är med och betalar veterinärvård ska kliniken ha fått ett bekräftelsebrev via mail från Labbehjärtats handläggare.
I bekräftelsebrevet ska hundens namn, ägarens namn och godkänt belopp finnas, beloppet är det som Labbehjärtat gått med på att betala och får INTE överskridas.  Har ni ej fått ett bekräftelsebrev av oss har ansökan inte blivit godkänd och Labbehjärtat betalar inte ut någon ersättning.

 

Tyvärr har Labbehjärtat inte möjlighet att stå för dyra operationer då vi är en liten ideell förening som lever på medlemsavgifter samt donationer. Däremot kan vi vara en del av det och vi samarbetar ofta med andra organisationer för att kunna hjälpa till.

I vissa fall har Labbehjärtat gjort punktinsatser där vi startat insamlingar via sociala medier för att akut kunna hjälpa hundägare i nöd.

 

Skrolla till toppen