Veterinärer

När en djurägare ansöker om hjälp från Labbehjärtat gör man det via hemsidan labbehjartat.se under fliken ”Sök hjälp”. Labbehjärtat behöver veta om hunden är försäkrad och i vilket försäkringsbolag. Vi behöver även veta om veterinärkontakt är etablerad och eventuell diagnos samt beräknad kostnad. Det är viktigt att den sökande lämnar en fullmakt hos er så att Labbehjärtat kan få ta del av diagnos och prognos. Insatsgruppen sammanställer ansökan, tar kontakt med er och gör sedan en framställan till styrelsen där beslut tas. Beslutet meddelas djurägaren och vårdande klinik.

När Labbehjärtat är med och betalar veterinärvård så ska ni ha fått ett bekräftelsebrev från Labbehjärtats handläggare. I bekräftelsebrevet ska hundens namn, ägarens namn och godkänt belopp finnas, beloppet är det som labbehjärtat gått med på att betala och får inte överstigas. Har ni inte fått ett bekräftelsebrev av oss så har ansökan inte blivit godkänd och Labbehjärtat betalar inte ut någon ersättning.

Tyvärr har Labbehjärtat inte möjlighet att stå för dyra operationer då vi är en liten ideell förening som lever på medlemsavgifter samt donationer. Däremot kan vi vara en del av det och vi samarbetar ofta med andra organisationer för att kunna hjälpa till.

I vissa fall har Labbehjärtat gjort punktinsatser där vi startat insamlingar via sociala medier för att akut kunna hjälpa hundägare i nöd.

Labbehjärtat har även möjlighet att gå in o hjälpa till vid avlivning om det är för hundens bästa. Däremot betalar vi inte för separat kremering.

Scroll to Top