Styrelse

2021-2022

Vill du komma i kontakt med Labbehjärtats Styrelse?
Du når oss på mailadressen: kontakt@labbehjartat.se

Ordförande
Agne Lagercrantz

Vice ordförande

Börje Lundén

Kassör
Jerry Thorin

Sekreterare
Per Engelbrekt

Ledamöter
Eva Dorff

Rose-Marie Ritzén

Suppleanter
Marie-Louise Rossing

Maria Thorvaldsen

Revisor

Mia Cangren Malmberg


Revisorssuppleant

Åsa Wikstrand

Valberedningen

Valberedning kunde vid årsstämma 20230326 ej utses. Styrelsen åläggs uppgiften att lösa frågan.

 

 

Skrolla till toppen