Styrelse

2018-2019

Vill du komma i kontakt med Labbehjärtats Styrelse?
Du når oss på mailadressen: kontakt@labbehjartat.se

Längst ner på sidan finns det mailadresser till våra arbetsgrupper

Ordförande
Jenny Johansson

Vice ordförande
Linda Stotzer

Kassör
Ulrica Steen

Sekreterare 
Sussi Mihlberg

Ledarmöter

Rebecca Menzel

Thomas Svantesson

Per Nord

Suppleanter

Rolf Blinke

Beatrice Hansen

Valberedning

Agnetha Pethrus

Jenny Olsson

Revisor
Jennie Winberg

Revisorssuppleant
Jerry Thorin