Styrelse

2024 – 2025

Vill du komma i kontakt med Labbehjärtats Styrelse?
Du når oss på mailadressen: kontakt@labbehjartat.se

T.f. Ordförande/Kassör
Bengt Hellström

Sekreterare
Per Engelbrekt

Ledamöter
Eva Dorff

Rose-Marie Ritzén

Inger Alm

Revisor

Mia Cangren Malmberg


Revisorssuppleant

Åsa Wikstrand

Valberedningen

Valberedning kunde vid årsstämma 20240323 ej utses. Styrelsen åläggs uppgiften att lösa frågan.

 

 

Skrolla till toppen