Styrelse

2017-2018

Vill du komma i kontakt med Labbehjärtats Styrelse?
Du når oss på mailadressen: styrelsen@labbehjartat.se

Ordförande
Jenny Johansson

Vice ordförande
Rebecca Menzel

Kassör
Ulrica Steen

Sekreterare
Sussi Mihlberg

Ledarmöter
Linda Stotzer

Suppleanter
Klara Laurin
Sofi Andersson
Sofie Hagman

Valberedning
Mari Andersson (sammankallande)
Eva Finell
Arne Stagnell Steen

Revisor
Jennie Winberg

Revisorssuppleant
Jerry Thorin