Styrelse

2019-2020

Vill du komma i kontakt med Labbehjärtats Styrelse?
Du når oss på mailadressen: kontakt@labbehjartat.se

Längst ner på sidan finns det mailadresser till våra arbetsgrupper

Ordförande
Linda Stotzer

Vice ordförande
Per Nord

Kassör
Jenny Johansson

Sekreterare
Helena Salmeron

Ledamöter
Helena Östlund
Rose-Marie Ritzén

Suppleanter
Anders Grinde
Pernilla Andersson

Valberedning
Karin Eriksson
Peter Engelbrekt

Revisor
Jennie Winberg

Revisorssuppleant
Jerry Thorin

 

 

 

Scroll to Top